• آدرس : بلوار مرزداران خیابان ناهید کارواش کاسپین تعمیرگاه علی توکیو

بخشی از تصاویر دکتر موتور را در اینجا ببینید.